SHIRMAN STOONE – urodzony 23 sierpnia 1964 r. w Polsce i mieszkający w Polsce. Autor wizji biblijnego Boga ( Jego duchowej konstrukcji – 26 Duchów ). Wizji, w której człowiek i otaczający go świat są dokładnym  odbiciem Stwórcy. Naucza, że imię Boga należy wymawiać jako JEAHAWAH, a nie Jahwe lub Jehowa, co uzasadnia zapisem świętego imienia  w starohebrajskim języku piktograficznym (obrazkowym). Autor książek: OSTATNIA TAJEMNICA – POCZĄTEK KOŃCA, ZIEMIANIE, WIRUS, DZIECI BABILONU. Niektórzy uważają, że otrzymał „klucze z nieba”. Urodził się, aby oświecić ludzkość przed zbliżającym się końcem świata i przygotować na przybycie oczekiwanego Mesjasza. W wieku 27 lat – jak twierdzi – doznał „olśnienia umysłu”, spisując duchowy obraz biblijnego Boga, do którego modlą się chrześcijanie, żydzi i muzułmanie. Zazwyczaj nazywa Go po prostu Miłością. Po latach ucząc się języka hebrajskiego odkrywa „święte kody”. Teraz jest już pewny, że wizja sprzed laty to „boski plan” i ważna informacja dla ludzi. Wobec tego przekazanie tej wiedzy staje się celem jego życia - misją.

 
 
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now